Đất nền Phú Quốc

Bán 439m2 đất vuông vức mặt tiền Nguyễn Văn Cừ khu phố 6 phường An Thới

Bán 439m2 đất vuông vức mặt tiền Nguyễn Văn Cừ khu phố 6 phường An Thới Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất sổ hiển...

Bán lô đất 2338m2 xây khách sạn 160 phòng Bãi Trường Phú Quốc

Bán lô đất 2338m2 xây khách sạn 160 phòng Bãi Trường Phú Quốc. Vị trí đắc địa Bãi Trường Phú Quốc, gần đường...

Bán 1293m2 đất ấp Gành Gió xã Cửa Dương Phú Quốc

Bán 1293m2 đất ấp Gành Gió xã Cửa Dương Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất sổ hiển thị đường, quy hoạch đất...

Bán 1000m2 đất ấp Đường Bào xã Dương Tơ Phú Quốc

Bán 1000m2 đất ấp Đường Bào xã Dương Tơ Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất sổ hiển thị đường, quy hoạch đất...

Bán 30822,8m2 đất ấp Đường Bào xã Dương Tơ Phú Quốc

Bán 30822,8m2 đất ấp Đường Bào xã Dương Tơ Phú Quốc. Lô đất 30822,8m2. Quy hoạch nằm trong tổng thể dự án Khu tổ...

Bán 2000m2 đất ấp Đường Bào xã Dương Tơ Phú Quốc

Bán 2000m2 đất ấp Đường Bào xã Dương Tơ Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất sổ hiển thị đường, quy hoạch đất...

Bán 6883,1m2 đất ấp Bãi Vòng xã Hàm Ninh thành phố Phú Quốc

Bán 6883,1m2 đất ấp Bãi Vòng xã Hàm Ninh thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất sổ hiển thị đường, quy hoạch...

Bán 1242,8m2 đất ấp Suối Mây xã Dương Tơ thành phố Phú Quốc

Bán 1242,8m2 đất ấp Suối Mây xã Dương Tơ thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính...

Bán 3647m2 đất ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh thành phố Phú Quốc

Bán 3647m2 đất ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh thành phố Phú Quốc. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính dự án, vị trí...

Bán 11168,2m2 đất ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Bán 11168,2m2 đất ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính...

Bán 8480m2 đất ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Bán 8480m2 đất ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính...

Bán 131,9m2 đất ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Bán 131,9m2 đất ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính...

Bán 222m2 đất Ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Bán 222m2 đất Ấp Rạch Hàm xã Hàm Ninh thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính dự...

Bán 5,8ha đất ấp Khu Tượng xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc

Bán 5,8ha đất ấp Khu Tượng xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính dự án, vị...

Bán 5860,9m2 đất ấp Khu Tượng xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc

Bán 5860,9m2 đất ấp Khu Tượng xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính dự án, vị...

Bán 2016,6m2 Đất Ấp Búng Gội xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc

Bán 2016,6m2 đất ấp Búng Gội xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính dự án, vị...

Bán đất phân lô Tuyến Tránh ấp Bến Tràm xã Cửa Dương

Bán đất phân lô Tuyến Tránh ấp Bến Tràm xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính...

Bán 141m2 đất Ấp Gành Gió xã Cửa Dương Phú Quốc

Bán 141m2 đất ấp Gành Gió xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính dự án, vị trí...

Bán 152m2 đất ấp Suối Đá xã Dương Tơ thành phố Phú Quốc

Bán 152m2 đất ấp Suối Đá xã Dương Tơ thành phố Phú Quốc. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính dự án, vị trí...

Bán 500m2 đất ấp Suối Mây xã Dương Tơ thành phố Phú Quốc

Bán 500m2 đất ấp Suối Mây xã Dương Tơ thành phố Phú Quốc. Lô đất quy hoạch đất ở và không dính dự án, vị trí...