Nhà đất huyện Đồng Phú

Lô đất 335m2 xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước

Lô đất 335m2 xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Lô đất sổ hiển thị đường, không dính dự án, vị...

Lô đất 7000m2 Đường Tránh Trạm thu phí km 6 Đồng Tiến Đồng Phú

Lô đất 7000m2 Đường Tránh Trạm thu phí km 6 Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Lô đất sổ hiển thị...

Lô đất 10.8 hecta xã Tân Phước huyện Đồng Phú

Lô đất 10.8 hecta xã Tân Phước huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Lô đất sổ hiển thị đường, không dính dự án,...

Lô đất 2,3 hecta xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú

Lô đất 2.3 hecta xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Lô đất sổ hiển thị đường, không dính dự án,...

Lô đất 7000m2 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú

Lô đất 7000m2 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Lô đất sổ hiển thị đường, đang làm cây xăng với...

Lô đất 2.7 hecta xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú

Lô đất 2.7 hecta xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Lô đất sổ hiển thị đường đi đổi sổ, quy...

Lô đất 6883m2 đường B3 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú

Lô đất 6883m2 đường B3 xã Đồng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước. Lô đất sổ hiển thị đường, quy hoạch...

Lô đất 1.1 hecta xã Đồng Tâm trục chính xã số 5 huyện Đồng Phú

Lô đất 1.1 hecta xã Đồng Tâm trục chính xã số 5 huyện Đồng Phú. Lô đất sổ hiển thị đường, quy hoạch đất ở...