Lễ ra quân TNR Kenton Node

Ngày đăng: 26/04/2019

Lễ ra quân TNR Kenton Node được diễn ra vào ngày 25/06/2018. Đây là dự án HOT nhất khu Nam Sài Gòn.